Polityka ciasteczek Show more

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, jest równoznaczne z zamieszczaniem ich w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmian w tym zakresie. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce cookies. Więcej

Rys historyczny

Decyzją Inspektora Oświaty i Wychowania w Skwierzynie 1 września 1981 roku została powołana nowa placówka oświatowa o nazwie Rejonowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa z siedzibą w Skwierzynie przy ul. Czerwonego Krzyża 7.
W początkowym okresie działalności poradni skład kadrowy był bardzo skromny: dyrektor, psycholog, pedagog oraz sekretarka, a rejon działania ograniczał się do Miasta i Gminy Skwierzyna oraz Gminy Bledzew. Dopiero w 1996 r. poszerzył się o Gminę Przytoczna. Skutkowało to zwiększaniem ilości obowiązków a wzrost liczby dzieci, które znalazły się  w obszarze oddziaływań placówki, spowodował konieczność zatrudnienia dodatkowych specjalistów.

Z dniem 1 listopada 1993 roku decyzją Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. zmianie uległa nazwa placówki, która obowiązuje aktualnie i jest to Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W 1994 roku siedzibą poradni stał się budynek internatu Liceum Ogólnokształcącego w Skwierzynie przy ulicy Mickiewicza 1. W związku z tym istotnie poprawiły się warunki lokalowe, co pozwoliło na realizację nowych przedsięwzięć. Uzyskane z funduszy PFRON dotacje umożliwiły profesjonalne urządzenie gabinetu rehabilitacyjnego, w którym w 1996 r. zaczęto stosować usprawnianie lecznicze metodą NDT-Bobath. Następnym krokiem było poszerzenie oferty o interdyscyplinarną opiekę nad dzieckiem od urodzenia do 3 roku życia.

W roku 1998 powstało przy poradni Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Ocalenie”, którego celem była integracja rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.

W roku 1999 Powiat Międzyrzecki jako organ prowadzący przejął nadzór nad naszą placówką.

W roku 2002 poradnia za organizację różnorodnych form opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, w tym za prowadzenie rehabilitacji leczniczej dzieci z niesprawnością ruchową, otrzymała Honorowy  Medal  im. Profesora Wiktora Degi.

W roku 2006 Lubuski Kurator Oświaty wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skwierzynie, jako jedyną placówkę w powiecie międzyrzeckim uprawnioną do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera).

W 2007 r. z funduszy ponownie uzyskanych z PFRON-u zlikwidowaliśmy w poradni bariery architektoniczne, została zamontowana winda przystosowana do przewozu niepełnosprawnych wraz z osobą towarzyszącą.