Polityka ciasteczek Show more

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, jest równoznaczne z zamieszczaniem ich w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmian w tym zakresie. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce cookies. Więcej

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

1. Zajęcia  profilaktyczne dla młodzieży  w zakresie:
AIDS/ HIV
profilaktyka narkomanii
przeciwdziałanie problemom alkoholowym
NIE dopalaczom
uzależnienia od komputerów
2. Anoreksja, bulimia, otyłość. -zaburzenia odżywiania.
3. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych ? - przeciwdziałanie agresji.
4. Jak radzić sobie ze stresem? – zajęcia antystresowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
5. Zajęcia warsztatowo-terapeutyczne „Mieć przyjaciół”.
6. Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym „Entliczek, pentliczek mam sprawny języczek”.
7. Zajęcia według programu profilaktyczno- edukacyjnego  ,,Polubić naukę”.
8. Zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla uczniów.
9. Mediacja rówieśnicza.                                                                                                                                                                                  10.Terapia EEG Biofeedback. 

 

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE  

1. Realizacja spotkań warsztatowych na tematy: Zainteresowania i umiejętności; Poczucie własnej wartości; Określenie możliwości i predyspozycji zawodowych uczniów; Wykształcenie szansą na pracę; Możliwości i rozwój zawodowy młodych na rynku pracy- wymagania pracodawców; Budowanie ścieżki kariery zawodowej; Samopoznanie: (Predyspozycje wymagane przy wykonywaniu różnych zawodów – jak je rozpoznać?; Moje słabe i mocne strony – jak je wykorzystać; Prawidłowa ocena samego siebie – jakie są moje możliwości i jakie umiejętności mogę zdobyć?; Identyfikacja własnych talentów, zainteresowań i zdolności).
2. Grupowe zajęcia aktywizujące uczniów do świadomego planowania kariery zawodowej.
warsztaty ”Kim będę?” (uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych).
warsztaty „Wybieram” (uczniowie ostatnich klas III szkół ponadpodstawowych).

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE REALIZOWANE NA TERENIE PORADNI

1. Terapia pedagogiczna:
trening pamięci z gimnastyką relaksacyjną
program edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci dyslektycznych ze szkoły podstawowej  „ORTOGRAFFITI”
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
2. Terapia psychologiczna.
3. Terapia logopedyczna.
4. Poradnictwo zawodowe.
5. Rehabilitacja ruchowa:
terapia neurorozwojowa NDT – Bobath
integracja sensoryczna