Polityka ciasteczek Show more

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, jest równoznaczne z zamieszczaniem ich w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmian w tym zakresie. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce cookies. Więcej

INFORMACJA

Szanowni Państwo!

W związku z zaostrzeniem restrykcji z powodu COVID-19 na terenie powiatu międzyrzeckiego, poradnia od 19 października 2020 roku prowadzi działalność stacjonarną w zakresie diagnozy i terapii dzieci i uczniów w reżimie sanitarnym.

W celu uzyskania informacji lub złożenia wniosków, uzupełnienia albo odbioru dokumentów (opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem w godzinach 7:30 - 15:30

tel. 95 7170385, 513 143 763, mail: ppp-skwierzyna@o2.pl

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich przychodząc do poradni prosimy o stosowanie się do powszechnie obowiązujących zasad higieny związanych z pandemią COVID-19 (szczególnie dotyczy to noszenia maseczki oraz mycia lub dezynfekcji rąk).

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku (Dz. U., poz. 780) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19,

Poradnia wznawia działalność stacjonarną wyłącznie w zakresie diagnozy dzieci i uczniów. W pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach związanych z wydawaniem:

- orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

– orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania

– orzeczeń o potrzebie prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

- odroczenia lub przyspieszania obowiązku szkolnego.

W celu uzyskania informacji lub złożenia wniosków, uzupełnienia albo odbioru dokumentów (opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem w godzinach 7:30 - 15:30, tel. 95 7170385, 513 143 763, mail: ppp-skwierzyna@o2.pl

Pozostałe działania będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość, zgodnie z harmonogramem dyżurów.

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich przychodząc do poradni prosimy o stosowanie się do powszechnie obowiązujących zasad higieny związanych z pandemią COVID-19.

Rodzicu/opiekunie prawny – zapoznaj się z procedurą bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie.
1. Do placówki należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura).
2.      W dniu badania, przed wyjściem z domu, należy zmierzyć temperaturę swoją i swojego dziecka.
3.      Nie należy przyprowadzać dziecka do poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji itp. (wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza).
4.      Należy zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust na terenie poradni.
5.      Należy zaopatrzyć dziecko na czas badania w długopis, ołówek, kredki i gumkę.
6.      Należy zadbać o to by dziecko nie zabierało do poradni zbędnych przedmiotów, typu: zabawki.
7.      Przed wejściem do budynku należy zadbać o środki ochrony osobistej dla siebie (rękawiczki, maseczka).
8.   Po wejściu do poradni zostaniesz poproszony o wypełnienie oświadczenia, że Pan/Pani, dziecko, pełnoletni uczeń jesteście zdrowi – nie macie objawów przeziębienia (katar, kaszel), koronawirusa, nie mieliście styczności z osobami zarażonymi koronawirusem lub przebywającymi w kwarantannie, nie przebywaliście w rejonie występowania zarażenia koronawirusem, nie macie podwyższonej temperatury.
9.   Do budynku, na badanie z  dzieckiem, może wejść tylko jeden dorosły rodzic/opiekun prawny (w sytuacjach szczególnych, wymagających pomocy drugiego rodzica/opiekuna, należy zgłosić ten fakt przed badaniem).
10.  Na terenie poradni nie spożywamy posiłków. Należy zadbać o to, żeby dziecko spożyło posiłek przed badaniem w domu.
11.  Należy zapewnić dziecku płyny do picia w osobistej butelce/ pojemniku.
12.  W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w placówce podczas badania Twojego dziecka (sugerujemy opuszczenie budynku poradni lub pozostanie we wskazanym miejscu w poradni).
13.  Należy zostawić osobie badającej numer telefonu do bezpośredniego kontaktu.
14.  Do budynku należy wrócić po informacji telefonicznej od osoby badającej.
15.  Regularnie należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
16.  Wywiad, omówienie wyników badań będzie przeprowadzane drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem poradni, a dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności od sprawy. 

 

Dziękujemy za zrozumienie, że w obecnej sytuacji zastosowanie się do tych procedur jest bardzo ważne dla zdrowia Nas wszystkich.

 

Dodano 19.10.2020